Bir insanın gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak: Nematodlar!

Bazen korkunun ecele faydası yoktur, Nematodların da pek şakası olmaz..

Bir insanın gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak: Nematodlar!
Bir insanın gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak: Nematodlar!

İpliksi solucan, yuvarlak solucan olarak geçen solucanlar; halk arasında genel olarak kurt diye bilindiği için bu başlık içerisinde öyle ifade edilmiştir.

Mesleğinizi insanlara duyurmak istiyorsanız bu ne demeniz yeterli, nerden biliyorsun diye de sorabilirsiniz.

Biyoloji olmasaydı, sistematik düzenlemeler, literatür birikimi ve araştırma sahaları olmasaydı; ne olduğunu bilmeden, ne yapacağımızı bilmeden kurt deyip geçecektik. Bir çok insan hala "kurt" deyip geçmektedir. Mesleğinizin gereğini yapın, insanları bilgilendirin!

Nema=iplik; Eidos=şekil, biçim demektir. Nematodlar iğ yada iplik şeklinde uzun vücutlu yuvarlak kurtlardır. Serbest yaşayan formları bir kaç milimetre olurken, parazit formlar küçük boylardan metrelerce boya kadar olabilirler.

Nematotların büyük bir kısmı sularda ve toprakta serbest olarak yaşadıkları halde diğer bir kısmı bitkilerde; yumuşakçalarda, annelidalarda ve omurgalılarda paraziter bir yaşam sürerler.

Sadece insana ait parazitle yeryüzünde 900 milyona yakın insan enfektedir. Ülkemizde düzenli prevalans  oranına sahip yörelerimiz de vardır. Alt yapı olanaklarının yetersiz olduğu, insan dışkısının yiyecek ve içeceklere bulaştığı ortamlarda parazitozda büyük bir yaygınlık gösterir. Her yaş grubunda görülmekle beraber 5-9 yaş  grubu okul öncesi ve okul çağı çocuklarda sık görülmektedir

Nematodların çoğu parazit yaşayanlarda dahil olmak üzere ayrı eşeylidirler. Sadece bir kaçı hermafrodidtir.

Erkekler boylarının daha küçük olması ve arka uçlarının karın tarafa doğru kıvrılması ile dişilerden ayrılırlar.Cinsel olgunluğu erişmiş parazitin bıraktığı yumurtalarında dışkıda görülmesi ile tanıya gidilir. Göçeden Ascaris larvaları, antikorların serolojik yöntemlerle saptanması ile tanınır.

Kaynak: Kişisel ders notları derleme