Bilim Günlüğü
Uyku hastalığı vektörü Trypanosoma brucei ribozom yapısı çözümlendi

Uyku hastalığı vektörü Trypanosoma brucei ribozom yapısı çözümlendi

Tripanosomların mitoribozomları, diğer organizmalardan ribozomlarla aynı temel fonksiyona sahiptir. Tripanosomların mitoribozomları farklı işleyebiliyor.

Uyku hastalığı parazit proteini çözümlendi.

Ribozomlar, hücre içinde evrim sürecinde pek değişmeyen en önemli moleküler makinelerdendir. Onların işlevi, genlerimizin kopyalarını veya planlarını okumak ve bunları proteinlere dönüştürmektir. İsviçre Ulusal Bilim Vakfı’nın maddi desteği ile ETH Zürich ve Bern Üniversitesi’nden araştırma grupları, tek hücreli bir parazit olan Trypanosoma brucei’nin mitokondrilerinde bulunan çok sıra dışı bir ribozomun atomik çözünürlük yapısını elde etmek için elektron kriyo mikroskopisini kullandılar. Bu uyku hastalığına neden olan parazittir.

Mitokondri, her ökaryotik hücrede bulunabilen organellerdir. Hücrenin enerji santralleridir ve kendi mitokondriyal ribozomlarını (mitoribozomlar) içerirler. Bu santraller için gerekli olan bir dizi protein üretirler. Tripanosomların mitoribozomları, diğer organizmalardan ribozomlarla aynı temel fonksiyona sahiptir, ancak bunlar tripanosomların biyolojisi için uzmanlaşmıştır ve yapıları önemli ölçüde sapmaktadır.

En büyük ribozom

Tüm ribozomlar iki tip bileşenden oluşur; ribonükleik asit (RNA) ve proteinler. Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar, tripanosomların mitoribozomlarının, insanlarda bulunanlar dahil olmak üzere diğer ribozomlardan daha büyük olduğunu buldular. “Trypanozomların mitoribozomları esas olarak proteinler tarafından oluşturulurken, diğer ribozomların yapısı RNA tarafından domine edilir. Sonuç olarak, tripanosomal mitoribozomlarda proteinler, RNA yapı taşlarının mimari rolünü üstlenmiştir ”diyor ETH profesörü Nenad Ban. Buna ek olarak, küçük bir ahşap ev büyük bir beton konstrüksiyondan farklı olurdu, ancak her ikisinin de bir çatı, merdiven, pencere vb. ihtiyacı vardır.. Prof. Ban, “Ayrıca, diğer organizmaların RNA dominant ribozomları ile tripanosomların protein dominant mitoribozomları arasındaki karşılaştırma, tüm ribozomlar arasında paylaşılan en temel fonksiyonel elementleri ve yapı bloklarını daha iyi anlamamızı sağlar” diyor.

Umut veren uyuşturucu hedefi

Tripanosomlar sadece temel araştırmalar için önemli bir model sistem değildir, aynı zamanda tedavi edilmedikleri takdirde insanlardaki ölümcül bir hastalık olan uyku hastalığına neden olduklarından önemli ölçüde tıbbi önemi vardır. Mitoribozomlar, tripanosomların hayatta kalması için gereklidir. Yapısı, insan ribozomlarından önemli ölçüde saptığından, uyku hastalığını potansiyel olarak tedavi etmek için ümit vaat eden bir uyuşturucu hedefini temsil eder. İnsan ve tripanosomal mitokondriyal ribozomların yapıları arasındaki karşılaştırma, tripanosomların neden olduğu hastalıkların tedavi edilmesi için seçici inhibitörlerin tanımlanması için yararlı olabilir. Bu makale ETH Zürih tarafından sağlanan materyallerden yeniden yayınlandı. Not: materyal uzunluk ve içerik için düzenlenmiş olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen belirtilen kaynak ile iletişime geçiniz.

Nergiz Kaplan

Bilimsel derlemeler ve çeviriler yapmaktan, yabancı dil düzeyimi geliştirmekten keyif alıyorum, siz de deneyin! :)

Bilim Yazarlığı

Yorum ekle

Bilim Yazarlığı