Uzak mesafe ilişkileri nasıl yürür ve neden daha iyidir?

Uzak mesafe ilişkilerinin başarısız olmaya mahkum olduğu varsayımının, büyük oranda hatalı olduğu kanıtlandı.

Uzak mesafe ilişkileri nasıl yürür ve neden daha iyidir?
Uzak mesafe ilişkileri nasıl yürür ve neden daha iyidir?

Uzak mesafe ilişkilerini nasıl yürütürsünüz?

Aşk, coğrafi bir aralıkta gelişebilir mi? (ve hatta hayatta kalabilir mi?) Çiftler için uzak mesafenin olması nadir bir durum değildir. Üniversite öğrencileri, her zaman bu sorunla uğraşırlar (bazı tahminlere göre yüzde 50’si), iş ve kariyer hedefleri coğrafi hareket gerektirebilen genç profesyoneller de öyle.

Muhtemel güçlüklere karşın, bütün çiftler uzak mesafeye geçmenin ilişkilerini nasıl etkileyeceğini tam olarak düşünmez. Örneğin çiftler, birbirlerini her zaman görmekten, birkaç ayda bir görmeye geçebilirler ve bu değişim onların günlük yaşamları için ciddi sonuçlara sahip olur. FaceTime, Skype ve diğer teknolojiler bu duruma yardımcı olabilir fakat uzak mesafede buluşmaktan kaynaklanan sorunların tümünü yatıştırıyor sayılmazlar.

Yakın zaman önce, halen ilişkisi olan 1.000’den fazla erkek ve kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, coğrafî olarak yakın ilişki yaşayanlar ile uzak mesafe ilişki yaşayan insanların deneyimleri karşılaştırılarak, uzak mesafe ilişkisinin sahip olduğu etkiye berraklık eklenmeye çalışıldı (Dargie vd., 2014). Araştırmanın kalbinde, sağlıklı ve mutlu ilişkileri haber veren belirli kişisel ve ilişkisel nitelikleri tanımlama girişimi yatıyordu.

Diğer bir deyişle, araştırmacılar, uzak mesafeli bir ilişkiyi neyin yürüttüğüne bakmak istemişlerdi. Bir ilişkinin adanma, samimiyet ve iyi iletişim gibi önemli taraflarını etkileyen başlıca etmenler nelerdi?

Bulgular, bir çok şeyi ortaya çıkarıyor. Bulguların öne sürdüğüne göre, belirli nesnel etmenler ve öznel ilişki yargıları, daha sağlıklı uzak mesafe ilişkilerine ön ayak oluyor. Bunlar arasında şunlar bulunuyor:

Düşük psikolojik üzüntü. Daha az kaygılı olan ve daha az depresif olan insanlar, daha fazla adanmışlık, iletişim, ilişki memnuniyeti ve cinsel memnuniyetin yanında, uzak mesafeli ilişkilerinde daha fazla yakınlık göstermeye yatkınlar. Bu durumun sebebi, ilişki sorunlarının, bu insanların stresli ve mutsuz olmasına sebep olması veya psikolojik üzüntünün, ilişkinin işlevselliğini ters yönde etkilemesi olabilir.

Taktik: Bireysel seviyedeki psikolojik üzüntüyü ve gerginliği azaltmak için ne yapabiliyorsanız yapın; bu gibi rahatlamalar, ilişkiye fayda sağlayabilir.

Mesafe. Bütün uzak mesafe çiftleri aynı değildir; bazıları ülkeler arasıyken, bazıları sadece ilçeler arasıdır. Şaşırtıcı şekilde, bu çalışmadan elde edilen veriler, aralarında daha fazla fiili uzaklık bulunan bireylerin ilişki sonuçlarının daha olumlu olduğunu gösterdi (yakınlık, iletişim, ilişki memnuniyeti ve cinsel memnuniyet olarak).

Taktik: Birbirinizi sık sık ziyaret edin (bu, daha fazla cinsel memnuniyet ile ilişkili), fakat eşinizden ne kadar fazla kilometre uzakta olduğunuza fazla odaklanmayın. Birbirinden çok uzakta yaşayan çiftlerin uzak mesafe ilişkisi farkındalığı artabilir ve irtibat ile yakınlık hisleri kurmaya ilişkin bilhassa pek çok enerji sarf edebilirler. Bu ilişki davranışları sağlıklıdır.

Daha fazla ilişki kesinliği. Eşinize ve ilişkinizin geleceğine ne kadar güveniyorsunuz? Çiftler uzak mesafe ilişkilerine ne kadar güvendiklerini söylemişse, o kadar yakınlık deneyimlemişler ve o kadar adanmışlık, iletişim, ilişki memnuniyet ile cinsel memnuniyet bulunduğunu söylemişler.

Taktik: İlişkinizin geleceğini görüşerek ve planlayarak, ilişkinizdeki kararlılık düşüncesini gayretlendirin. Çiftler, birbirlerini coğrafi bir ayrım üzerinden aynı hedefe doğru beraber çalışan bir takım olarak gördükleri zaman, ilişkilerini daha ayağı yere basan ve kesin şekilde görüyorlar.

Uzak mesafe konusunda olumlu bir tutuma sahip olun. Uzak mesafe ilişkilerinin memnun edici olabileceğini düşünen insanlar, kendi ilişkilerinin daha fazla yakınlık, adanmışlık, iletişim ve ilişki memnuniyetine sahip olduğunu söylemeye yatkınlar.

Taktikler: Bir uzak mesafe ilişkisi içinde olmanın ne anlama geldiği hakkında açık bir şekilde konuşun ve herhangi bir yanlış anlamayı açığa çıkarın (ör., bu gibi ilişkilerin daha az mutlu etmesi, gibi). Uzak mesafe ilişkileri hakkında yanlış veya olumsuz inanışlara meydan okuyarak, bu gibi ilişkilerin yaşanabileceği ve başarıldığı konusunda birleşik bir inanç oluşturabilirsiniz. Sağlanan veriler alternatif bir açıklamaya olanak sağlasa da (insanların kendi yargılarını kendi deneyimlerine dayalı olarak şekillendirdiği), bu inanış, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir.

Bazı insanlar uzun mesafe ilişkilerinin daha az memnun edici olduğunu ve sürmesinin daha az muhtemel olduğunu düşünür (Dargie et al., 2014), fakat bu çalışmadan elde edilen veri buna karşı çıkıyor. Uzak mesafe ilişkilerindeki insanlar, coğrafi olarak yakın olan emsalleriyle aynı ilişki memnuniyeti (ve cinsel memnuniyet) seviyelerine sahip olduklarını söylediler. Uzak mesafe, aşılamaz bir zorluk değildir: Çoğu çift, zorluğun üstesinden gayet iyi şekilde gelir.