Yaşamına kendi istekleriyle son veren bilim insanları

Bir bilim insanı olarak, insanın kendi yaşamına son vermesi uzaktan bakıldığında anlamsız görünebilir, nedenlerini bilmek belki de anlam katacaktır..

Yaşamına kendi istekleriyle son veren bilim insanları
Yaşamına kendi istekleriyle son veren bilim insanları

Bir bilim insanı olarak, insanın kendi yaşamına son vermesi uzaktan bakıldığında anlamsız görünebilir, nedenlerini bilmek belki de anlam katacaktır..

Ludwig E. Boltzmann

Hayatına intihar ederek son veren Boltzmann, bulunduğu dönemde anlaşılamama düşüncesiyle yaşamış ve bu yöndeki düşünceleri onu bunalıma itmiştir, intihar etmesinin bir nedeni de yine kendi gibi fizikçi olan Ernst Mach ile bilimsel bir mücadeleye girmesidir. Bulunduğu dönemde atom teorisi birçok çevrelerce kabul görmemiş ve bu yönde birçok defa eleştiriler gelmiştir kendisine, Boltzmann’da aksine kendi teorilerini atomun varlığı üzerine kurmuş ve oldukça çığır açıcı buluşlara imza atmıştır. Kendisi ayrıca Schrödinger’in doktora hocası olan Hasenöhrl’ün doktora hocasıdır, belki Schrödinger Boltzmann’ı görmedi/tanımadı fakat onu kendi manevi hocası olarak görmektedir. Termodinamik üzerine ve istatistik mekaniği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Boltzmann kendi mezar taşında da meşhur entropi (düzensizliği ölçü birimi) formülü yazmaktadır.

Percy W. Bridgman

Diğer bir intihar ile yaşamına son veren bilim insanı ünlü fizikçi P.W. Bridgman’dır. Kendisi yüksek basınç altında maddenin hallerini incelemiş ve bu yönde Nobel ödülüne layık görülmüştür (hatta elması sentetik olarak elde etmeyi denemiş fakat başarılı olamamış) Bu bilim insanımızın başlıca sorunu ise metastaz hastalığı (yani kanserli hücrelerin kan yolu ile başka hücrelere geçiş yapması) ile mücadele etmesidir. Bu duruma daha fazla dayanamayan Bridgman en sonunda intihar ederek yaşamına son verir.

Erdoğan Büyükkasap (Prof.Dr.)

Kendisi Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en büyük fizikçilerindendir. Yine kendisi Türkiye’de atom ve molekül fiziği ve fizik eğitimi dallarında sayılı kişilerindendir. Bulunduğu fakültenin yerleşkesinde kendisini asarak hayatına son vermiştir bu bilim insanımız da.

Gökhan Budak (Prof.Dr.)

Gökhan Budak’ın da akademik kariyeri aynı Erdoğan Büyükkasap gibi fizik eğitimiyle başlamıştır ve kendisi de aynı dalda Türkiye’nin sayılı kuantum fizikçilerindendir. Yaşamına ise bulunduğu odanın 4. Katından atarak son veren bilim insanıdır.

John H. Northrop

Enzimlerin kristalize edilebilir adlı çalışmasıyla Nobel ödülü kazanan bilim insanımız da intihar ederek hayatına son verenlerdendir.

Kurt Gödel

Kurt Gödel’in ilginç bir hayat öyküsü var, kendisi eksiklik teorisi çalışmalarıyla tanınan, hatta bu yönde matematiği ayakları üzerine oturtan kişi olarak da bilinen Gödel, yaşadığı dönemde kuşkular içinde bulunup kendisini zehirleyecekler diye çoğu kez yemek yemeyip günlerini bu şekilde geçirdiği biliniyor hatta ölümünde bu aç kalmanın da nedeni olduğu söyleniyor.

Michael R. O. Thomas

Kendisi bilim tarihine 2.000 tür tanımlayarak ismini dünyaya duyuran değerli bilim insanı, tabancasıyla intihar ederek hayatına son vermiştir.

Paul Ehrenfest

İsmini çoğu zaman kuantum mekaniği ders kitaplarında gördüğümüz bu değerli bilim insanı da yaşamına intihar ederek son verenlerden.

Alan M. Turing

Turing makinesinin mucidi olan bu değerli bilim insanı, bulunduğu dönemde hoş karşılanmayan bir durumun sonucu (eşcinsel olması) baskılardan bunalmış ve yaşamına siyanürlü bir elma yiyerek son vermiştir.

William W. Campbell

Spektroskopi biliminin uzmanlarından olan bu değerli bilim insanı da (gerçek alanı astronomidir) hayatına intihar ederek son verenlerden.

[1]. Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi – John Gribbin (Çev:Prof.Dr.Bahattin Mehmet Baysal-Alfa Yayınları-2013)

[2]. Rastlantı ve Kaos – David Ruelle (Çev: Deniz Yurtören-Say Yayınları-2014)

[3]. Wikipedia (İntihar eden bilim insanları)