Yeşil alg kullanılarak istenmeyen kimyasallar atık sulardan arındırılabilir!

Araştırmacılar Yeşil Alg kullanarak endokrin bozucu kimyasalları (EDC) Las Vegas atık sularından uzaklaştırıyor.

Yeşil alg kullanılarak istenmeyen kimyasallar atık sulardan arındırılabilir!
Yeşil alg kullanılarak istenmeyen kimyasallar atık sulardan arındırılabilir!

Yeni bir araştırmaya göre, yaygın bir tatlı su yeşil alg türü, bazı endokrin bozucu kimyasalları (EDC'ler) atık sudan uzaklaştırabilmektedir. Araştırmacılar, EDC'leri işlenmiş atık sulardan çıkarmak için Nannochloris adlı bir tatlı su alg türünün kullanım potansiyelini araştırdı.

Nannochloris sp. Las Vegas'taki Çöl Araştırma Enstitüsünden (DRI) yeni bir araştırmaya göre, yaygın bir tatlı su  alg türü atık sudaki bazı endokrin bozucu kimyasalları (EDC'ler) atık sudan uzaklaştırabileceği keşfedildi. EDC'ler doğal hormonlardır ve birçok plastikte de bulunabilirler. Yüksek konsantrasyonlara ulaştığında insanlara zararlı oldukları bilinmektedir; doğurganlığın azalması ve bazı kanserlerin görülme sıklığı gibi olumsuz sağlık etkilerini de doğurmaktadır. Arıtılmış atık sularda eser miktarda  bulunmuş ve ayrıca araştırıcıların Mead Gölü'nden topladıkları  su örneklerinde de tespit edilmiştir.

Çevre Kirliliği dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, DRI araştırmacıları Xuelian Bai ve Kumud Acharya,  EDC'leri arıtılmış atık sulardan uzaklaştırmak için Nannochloris sp. adlı bir tatlı su alg türünün kullanım potansiyelini araştırdılar.

 Araştırıcı şu açıklamayı yapıyor;

"Bu tür algler, dünyadaki herhangi bir tatlı su ekosisteminde çok yaygın olarak bulunur, ancak atık su arıtımında kullanım potansiyeli yoğun bir şekilde incelenmemiştir. Atık sudaki kirletici maddelerinin giderilmesine yardımcı olması için bir alg havuzunda veya sulak alan içerisinde kullanımının iyi bir aday olup olmadığını araştırmak istedik.” 

Xuelian Bai

Yedi günlük bir laboratuvar deneyi sırasında, araştırmacılar Nannochloris alg kültürlerini Las Vegas'taki Clark County Su Islah Bölgesi'nden topladıkları iki tür atık su içerisinde geliştirdiler ve yedi genel EDC'nin konsantrasyonundaki değişiklikleri ölçtüler.

Ref: Xuelian Bai/DRI

Bir ultra-filtrasyon tekniği kullanılarak işlenmiş atık su numunelerinde, araştırmacılar alglerin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve üç EDC'nin ayrılma oranını arttırdığını ve yedi gün boyunca her kirleticinin yaklaşık yüzde 60 oranında uzaklaştırıldığını tespit etti. Ozonlama ile arıtılan atık sularda, algler gelişmiştir. Fakat  EDC konsantrasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Çalışmada incelenen EDC'lerden biri olan triklosan, yedi gün sonra ultra-filtrasyon tekniği kullanılarak işlenmiş atık sudan tamamen kayboldu ve yedi günlük bir sürenin ardından  ozonlama ile arıtılan  suda  sadece yüzde 38 oranında bulunmuştur. - ama bu alglerin varlığından bağımsız olarak gerçekleşti ve bu olay fotoliz ile yıkıma bağlandı.

''Geçmişte ağır metallerin ve diğer inorganik kirleticilerin giderilmesi için alg kullanımı yoğun olarak incelenmiştir, ancak organik kirleticilerin giderilmesi için yeni başlamıştır" "Araştırmamız, EDC'leri atık sudan çıkarmak için Nannochloris kullanmanın bazı potansiyellerini ve bazı sınırlamalarını gösteriyor."

Acharya

 Dreissena bugensis

Bu testler laboratuvar koşullarında yapılmış olsa da, Bai ve Acharya tarafından 2018 Kasım'ında Çevre Bilimi ve Kirliliği Araştırmaları dergisinde yayımlanan önceki bir çalışmada, EDC'lerin  Mead Gölü'nden toplanan Quagga midyeleri (Dreissena bugensis) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, EDC'lerin (testosteron, bisfenol A, triklosan ve salisilik asit) midye vücut dokularında biriktiğini göstermiştir. *Fotoliz : Işığa maruz kalındığında yıkım olayının gerçekleşmesi