Kanser hücrelerinin değişmiş metabolizması – Warburg Etkisi

Warburg etkisi kısaca kanser hücrelerinin enerji üretimi için oksidatif fosforilasyon yerine glikolizi tercih etmesidir.