Bilim Günlüğü

Zihin ve beden birbirleriyle nasıl iletişim kurar?

Güncel araştırmalar içsel bedensel duyuların sinirsel temsillerinin duygusal deneyimlerin temeli olduğunu göstermektedir.

Okullar açıldı, peki yirmi birinci yüzyıl velisi ne durumda?

Yirmi birinci yüzyıl velisi olarak nasıl iyi ve eğitimli çocuklar yetiştirebiliriz? Öncelikle Türkiye’de veli kavramının nasıl algılandığına bir bakalım..

Beyin ve insan olmak

İnsan olmanın ön şartı, iyi durumda olan bir beyin ön bölgesine sahip olmak ve bu kazanımla düşünebilmektir. Bu kadar kolay..