Bilim Günlüğü

Dünya’daki en tuhaf gözler dünyamızı nasıl görüyor?

Dünyayı belirli bir şekilde gördüğünüzde, herkesin aynı vizyona sahip olmadığını unutmak kolaydır, peki dünyamızdaki en tuhaf gözler neler görüyor dersiniz?

Dünyayı belirli bir şekilde gördüğünüzde, herkesin aynı vizyona sahip olmadığını kolaydır, peki dünyamızdaki en neler görüyor dersiniz?

Bunu tam anlamıyla kastediyoruz. Sübjektif renk deneyimine ilişkin felsefi düşüncelerin yanı sıra, farklı organizmalar, çeşitli varoluş türleri için optimize edilmiş göz yapıları ve konfigürasyonları ile dünyayı farklı bir şekilde görmek için evrimleşmişlerdir.

Dünya'daki en tuhaf gözler hayal bile edemeyeceğimiz bir dünya görüyor
Dünya’daki en hayal bile edemeyeceğimiz bir dünya görüyor

Elbette bariz olanları da var: Otçulların yatay gözbebekleri onlara çevrelerinin panoramik bir görüntüsünü verir, bu da hem gelen avcıları görmelerine hem de hayvanlar kaçarken engellerden kaçınmalarına yardımcı olur. Bu arada, gece avcılarının gece görüşlerini en üst düzeye çıkarmak için dikey gözbebekleri vardır.

Yine de, muhteşem, geniş, çeşitli dünyadaki başka tür gözler, hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde görür. İşte hayvanlar alemindeki en tuhaf gözlerden bazıları..

Dünya’daki en

Mürekkepbalığı

Mürekkep balıklarının yalnızca bir tür fotoreseptörü vardır, bu da yalnızca tek renkli olarak görebilecekleri anlamına gelmektedir. Yine de ve diğer kafadanbacaklıların bu tuhaf, geniş gözbebekleri, bir prizmadan geçen ışığın bir gökkuşağına dönüşme prensibini kullanarak, renkleri görmenin tamamen farklı bir yolunu kullanabilmektedir.

Kromatik sapma olarak bilinen, kendi gözümüzdeki lenslerin renkleri aynı noktaya odaklayamaması ve gölgenin keskin kontrastlarını farklı tonların daha yumuşak bir yıkamasına dönüştürmesi bir sorun olabilir. Mürekkep balığı bu sorunu bir çözüme dönüştürmüş olabilir.

Göz bebeği ne kadar küçük olursa, etki o kadar küçük olur, bu nedenle kafadanbacaklıların geniş göz bebekleri buna çok eğilimli olacaktır. Bu durum bulanık görüntülerle sonuçlansa da, bulanıklık renge bağlıdır – bu, görünüşte renk körü olan bu canlıların renkleri görmelerinin bir yolu olabileceği anlamına gelir. Bilmediğimiz renkleri görmeleri mümkün gibi görünüyor ve aynı zamanda kamuflaj için kendilerini çevrelerine göre nasıl renk koordine edebileceklerini de açıklayabilir.

Diğer kafadanbacaklıların aksine, mürekkepbalığının gözleri dönerek dünyayı 3B olarak da görmelerini sağlar. Son zamanlarda, bilim adamları bu döner gözlerin stereoskopik görüşle sonuçlandığını ve mürekkepbalığına çevrelerinde başka bir avantaj sağladığını keşfettiler.

Kuşlar

Minik boncuk gözleriyle kuşlar muhtemelen bizim göremediğimiz birçok şeyi görebilirler.

Kafadanbacaklılar, tespit ettiğimiz gibi sadece bir fotoreseptör tipine sahiptir. İnsanların dört, üç konisi ve bir çubuğu vardır, bu da üç tepe dalga boyunda renk hassasiyetlerimiz olduğu anlamına gelir, buna trikromatik görme diyoruz. (Çubuk düşük ışıkta görüş içindir.)

Kuşlar, tetrakromatik görüş sağlayan altı – dört koniye, bir çubuğa ve renkli olmayan hareket algısı için alışılmadık bir çift koniye sahiptir.

Ay’a uzun süre bakmak gözler için gerçekten zararlı mı?

Ek olarak, gözlerindeki bir protein, manyetik alanları görmelerine izin verebilir. Göçmen kuşlar olağanüstü derecede iyi gezinebilirler ve uzun bir süre bunu nasıl başardıkları tam olarak belli değildi. Son zamanlarda, bilim adamları bunu, mavi ışığa duyarlı olan kriptokrom adı verilen bir protein sınıfına daralttı.

Kuşların magnetoreception – yani manyetik alanları algılama yetenekleri – mavi ışığa bağlı görünüyor ve bu da duyunun görme temelli olabileceğini düşündürüyor.

Mavi renk için bu manyetik filtrenin bir kuantum tuhaflığının sonucu olması gibi belirgin bir olasılık var. Daha yeni yürütülen laboratuvar çalışmaları, bir manyetik alanın kriptokromların elektronlarını yöneten kuantum özelliğini nasıl etkilediğini göstermiştir.

Anableps anableps

Bu büyüleyici canavarın aslında dört gözü yok – ama iki gözü inanılmaz bir adaptasyon geliştirdi. Ekolojik nişleri, zamanlarının çoğunu su ekosistemlerinin etrafında gezinen böcekleri avlayarak geçirdikleri suyun yüzeyidir.

Gözleri başlarının üstünde, uçan böcekleri hava ortamında görmek daha iyi. Ancak optik organlarının bir kısmı su yüzeyinin altında bulunur ve işler burada ilginçleşir: her bir göz bebeği iki yarıya bölünür, bunlardan biri su hattının üzerinde (dorsal), diğeri aşağıda (ventral) karanlık derinliklere doğru aşağıyı gösterir şekilde konumlanır.

Hayvanlar alemindeki tüm gözler arasında, bildiğimiz en karmaşık olanı, yaşamını kayalardaki ve deniz tabanındaki oyuklarda geçiren, dipte yaşayan bir deniz kabuklusuna aittir.

İnsanların dört fotoreseptörü var. Kuşların ise altı adet.

Stomatopoda takımından Mantis karidesleri, çok başarılı küçük wotsit’lerin bileşik gözetleyicilerinde 16 tane var. Bu fotoreseptörlerle ne yapıyorlar? Görüyorlar. Her şeyi görüyorlar. Sen sen ol, Mantis karidesiyle saklambaç oynamaya kalkma sakın.

Aslında mantis karideslerinin neden bu kadar karmaşık görsel organlara ihtiyaç duyduğunu bilmiyoruz, çünkü büyük ölçüde gördüklerini kavramsallaştırmamız çok zor.

Normal renkli fotoreseptörlere ve ultraviyole ışığa duyarlı fotoreseptörlere sahiptirler. Bu benzersiz değil; bazı böcekler, kuşlar ve hatta ren geyiği ultraviyole ışığı görebilir. Mantis karidesleri mi? Beş farklı ultraviyole frekans bandını görebilirler.

Ayrıca mantis karidesleri polarize ışığı görebilir; yani yayılan ışık dalgasının salınımlarının yönünü anlayabilirler. da dahil olmak üzere birçok hayvan lineer polarize ışığı görebilir. Mantis karidesleri, bildiğimiz dairesel polarize ışığı görebilen özgün hayvanlardır.

Gözler nelerden yapılmıştır? Dokular evet, ancak genellikle hücrelerden oluşan bir yapıdır gözler. Polyplacophora sınıfından chiton adı verilen bir tür deniz yumuşakçası olmanız dışında bu kural genel olarak geçerlidir.

Bu ufacık yaratıklar, kayaların üzerinde sürünerek ve orada buldukları her şeyi otlatırken, birbirine kenetlenen kalın zırh plakalarıyla korunarak hayatlarını sürdürürler. Böyle bir yaratığın, avcıları izlemek ve gündüz-gece döngüsünü algılamak için kabuklarının kenarlarını gözetleyen yumuşak gözleri olacağını düşünebilirsiniz.

Ancak neredeyse tamamen yanılmış olursun. Kitonların elbette gözleri var ama zırhlarına gömülü ve mineralden yapılmışlardır. Daha spesifik olarak, aragonit olarak bilinen bir tür karbonat bileşeni olarak karşımıza çıkıyorlar.

Estetik olarak bilinen yüzlerce duyu organının yanı sıra kabuklarının yüzeyine saçılan kitonların basit gözleri, bir kornea ile kaplanmış bir aragonit mercek ve bir tür retinadan oluşur ve bu küçük ilkel organlar aslında kompleks görüntüleri çözebilir.

Ancak evrimin geçmişte izlediği bazı vahşi yolları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilirler. Örneğin trilobitlerin, kalsitten yapılmış mercekleri olan mineral gözleri de vardı.

Soyu tükenmiş bu yaratıklar, bildiğimiz ilk gerçekten karmaşık gözlere sahipti, bu yüzden onları anlamak, tüm göz kamaştırıcı karmaşıklığında Dünya’da vizyonun nasıl geliştiği hakkında bize çok şey söyleyebilir.

kaynak: ScienceAlert