Bağırsak gazları (osuruk) fiziği ve kimyası

Romalıların gerektiğinde gaz çıkarmasına izin verilmesinin bir sebebi var.

Bağırsak gazları (osuruk) fiziği ve kimyası
Bağırsak gazları (osuruk) fiziği ve kimyası

Roma İmparatoru Claudius, “Tüm Roma vatandaşlarının gerektiğinde gaz çıkarmasına izin verilmesi” gerektiğini ilan etmiş. Hatta Japonya’da eskiden ”osuruk yarışmaları” bile düzenlenmiş.

Kişi günde ortalama 14 kez osurur. Bir kişinin bir gün için osuruk değerinin hacmi yaklaşık yarım litredir.

Ortalama bir osuruğun hacmi 35.7 santimetreküp’tür.

Osuruk gazının kimyasal bileşimi kişi ve diyete göre değişir, ancak aşağıdaki tipik hacim yüzdeleridir: nitrojen% 59, hidrojen% 21, karbondioksit% 9, metan% 7, oksijen% 3. Geriye kalan yüzde 1’i, çoğunlukla hidrojen sülfür ve metil merkaptan olan kötü kokulu maddelerdir.

Bir osuruk içeriği:
Azot: 21.0 mililitre
Hidrojen: 7.5 mililitre
Karbondioksit: 3.2 mililitre
Metan: 2.5 mililitre
Oksijen: 1.1 mililitre
Pis kokulu gazlar: 0.357 mililitre

Bilindiği gibi Normal Şartlar Altında 22.4 litrelik gaz bir molar hacme sahiptir.

Yani, bir osuruk içeriğinde:
Azot: 0.000938 mol
Hidrojen: 0.000335 mol
Karbondioksit: 0.000143 mol
Metan: 0.000112
Oksijen: 0.000049 mol
Pis kokulu gazlar: 0.000016 mol

Molekül ağırlıkları N2 (28), H2 (2), CO2 (44), CH4 (16), O2 (32). Metil merkaptanın moleküler ağırlığı (CH3SH) 48.1’dir. Hidrojen sülfürün (H2S) moleküler ağırlığı 34.8’dir.

Bu, osuruktaki gazların kütleleri anlamına gelir..
Azot: 0.0263 gram
Hidrojen: 0.0003 gram
Karbondioksit : 0.0063 gram
Metan: 0.0018 gram
Oksijen: 0.0016 gram
Pis kokulu gazlar: 0.0008 gram

Toplam osuruk kütlesi 0.0371 gramdır.
Bunun anlamı; ortalama olarak tek bir osurukta etrafa 36 santimetreküp gaz ve 37 miligram kütle salmışsınız demektir.

Mühim bir konu ve oldukça uzun..