Anti madde nedir, nasıl üretilir ve dahası..

Antimaddelerin lepton ve baryon sayıları farklı iken, quantum spin yönü bakımındanda farklı parçacıklardan oluşmaktadır.

Anti madde nedir, nasıl üretilir ve dahası..
Anti madde nedir, nasıl üretilir ve dahası..

Doğadaki kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan şeyler madde olarak adlandırılmaktadır. Maddenin ayırt edici özellikleri olduğu gibi aynı zamanda ortak özellikleri de bulunmaktadır. Kütle ve hacim maddenin ortak özellikleri arasında yer alırken, özkütle, erime noktası, donma noktası gibi özellikler ise ayırt edci özelikleri arasında yer alır. Maddenin en küçük parçası atomdur. Ve atomun merkezinde çekirdek bulunmaktadır. Çekirdek madde içerisinde en küçük parça olmayıp, rotonlar ve nötronlardan oluşmuştur. Çekirdeğin etrafında elektronlar ağırlıklarına göre sıralanmış olarak bulunur. Bu elektron değerleri ise atomun elektriksel yüklerini oluşturur. Antimadde ise madde ile aynı kütleye sahip bir özellik göstermektedir. Normalde madde var olan elektriksel yükün zıttı olan değerlerle yüklenen bir özellik gösterir.

Antimaddelerin lepton ve baryon sayıları farklı iken, kuantum spin yönü bakımındanda farklı parçacıklardan oluşmaktadır. o halde anti madde lepton ve baryon sayısı farklı olan, spin yönü farklı parçacıklardan oluşan, elektriksel yük bakımından maddeye göre zıt olan materyallere denilmektedir. Antimaddelerin keşfedilişi ise garip bir matematiksel hesaplama sonucunda yapılmış olup, çalışmayı yürüten bilim adamı ise Paul Adriyan Mourice Dira’dır.

Antimaddeler kullanım alanı bakımından bireylerin iyilik veya kötülüğü tercih etmeleri ile ilgili amaçlarla kullanılabilecek materyallerdir. Durum böyle olunca da 1920!li günden bu güne kadar kimi zaman bireylerin memnuniyetini sağlarken kimi zaman da bireylerde tehlikesi yönünden endişe uyandırmaktadır.

Antimadde Nasıl Üretilir?

Normal bir maddenin elektriksel yükünün hesaplanmasında proton, nötron ve elektron değerleri etkilidir. Ve antimaddenin elektriksel yükü, maddenin elektriksel yükünün zıttını ifade etmektedir. Buradaki zıtlık unsuru pozitiflik ya da negatiflikle ilgilidir. Maddenin en küçük parçası olan atomun bulunmasından itibaren bilim adamları bu konuyla ilgili araştırmaları zaman içersinde geliştirmiş ve en sonunda antimadde hesaplamalar sonucu keşfedilmiştir. Anti madde nasıl üretilir?

Antimaddelerin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumuyla ilgili bilgi vermek yerinde olacaktır. Antimaddeler ilk olarak 1995 yılında üretilmeye başlanmış olup, 9 tane anti hidrojen atomu şeklinde üretilmiştir. Bu üretimin ardından günümüze kadar milyonlarca antimadde üretilmiş olup, atom olarak düşünüldüğünde bunlar bir balonun içerisini doldurmayacak kadardır. Maddeyle karşılaştırıldığında enerji yönünden her ne kadar üretiminde tükettiği enerjiden daha azını ortaya çıkartabiliyor olsa da antimaddelerin bir gramı bile atom bombasının iki katı güçte enerji ortaya çıkartmaktadır. Maliyetinin fazla olmasından ötürü bugün daha ucuz antimadde nasıl üretilebilir? Durumu araştırılmaktadır.

Antimaddelerin nasıl üretildiğiyle ilgili olarak üretimde kullanılan materyallerin altın iyonlar ve hidrojen atomları olduğu bilinmektedir. Cern’de yapılan çalışmalarda altın iyonlarıyla hidrojen atomları enerjileri artırılarak hızlandırılır ve duran hedefe çarpması sağlanır ve enerjiye dönüşürler. Ortaya çıkan enerji madde ve antimadde çiftlerinden ibarettir. Madde ve antimadde vakumlu ortamda manyetik ve elektriksel alanın etkisinden yararlanılarak sabit alanda tutulmaktadır.

Savaş her zaman insanoğlu için tehdittir. Barışın hâkim olduğu dünyada yaşıyor olmak insanoğlunun hak ettiği en önemli durumdur. Ne yazık ki siyasi gelişmeler ve jeolojik kapışmalar farklı toplumların birbirleriyle olan ilişkilerinin bozulmasına ve topluluklar arasında savaşların çıkmasına neden olmuştur. Bugün geçmişte olduğu gibi ne kadar büyük savaşlar yaşanmasa da her topluluk özelliklede batı, ülkelerine karşı olabilecek saldırılara karşı önlemler almaktadır. Bugün kullanılmasa da geçmişte kimyasal silahlardan dolayı büyük insan kayıpları yaşanmıştır. Ülkelerin kendi bilimsel gelişimleri doğrultusunda kimyasal önlemler aldığı şu günde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı çalışmalardan birisi de antimaddeden silah yapımıyla ilgili çalışmalardır.

Antimadde silah üzerine önemli bilimsel babalarının birçok yayını bulunmakla beraber, antimadde üretimi konusunda henüz milyonlara ulaşılmış olsa da bu yapılmak istenen için yeterli değildir. 1955’lerin öncesine kadar teorik olarak antimadde varlığı biliniyor olsa da artık bilim adamları antimaddenin kibritleyici özelliğinden yararlanabilmektedir. Aslında antimadde dünyada çıkabilecek olan savaş durumunda kullanılabilecek risktir. Bu nedenle politik ve stratejik önemi fazladır.

Antimadde bilimsel olarak incelendiğinde çok az miktarda antiprotonla çok büyük nitelikte termonükleer patlamayı gerçekleştirebilmektedir. Antimadde silah üretimi konusunda dünya ve canlılık için önlemler alınması ve antlaşmaların bulunmasıysa bu durumun sevindirici yüzüdür. Bugün savaşda kullanılabilecek antimadde silahları yapılmamakta olup, laboratuar ortamında zayıf ve orta şiddetli termonükleer çalışmalar yapılabilemektir.