Bilim Günlüğü
pi sayısı

Pi sayısı neden bu kadar önemlidir?

Matematiksel temeli olan her alanda ve ilgi duyan her şahsın aklında yer alan bir sorudur, Pi sayısını bu kadar değerli kılan şey nedir?

Matematiksel temeli olan her alanda ve ilgi duyan her şahsın aklında yer alan bir sorudur, sayısını bu kadar değerli kılan şey nedir?

sayısı basitçe anlatılacak olursa dairenin kareyle olan ilişkisidir.

Her zaman en iyisi Birlik Şuuru ile başlamaktır. Böylelikle bir dairenin çapı 1 birimse, çevre 3 ten fazla birim değere sahip bir kesirli sayı olur ve buna ya da 3.141592… adı verilir.

pi sayısı

Arşimed’in zamanından beri birkaç bin yıl öncesi, bu mistik çevre değerini ölçmek için yüzlerce minik üçgen şekiller kullanıldı; örneğin bir pizzanın minik üçgen dilimleri gibi; ama mantık aslında yanlıştı, yaşamın kavisini haritalandırmak için doğrusal düz çizgiler kullanmak doğru değildi.

sayısı neden bu kadar önemlidir?

sayısının kökenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Babillilerin π’yi MÖ 1800 civarında 60 tabanında tahmin ettiğini biliyoruz. Meşhur π tanımı, ludolph sayısı olarak da dile getirilirken dairelerin etrafında merkezlenir. Bir dairenin çevresinin çapına oranıdır – üçten biraz daha büyük bir sayı olarak kabaca nitelendirilebilir.

π sabiti, evrenimizi daha net bir şekilde anlamamıza yardımcı olur. π’nin tanımı, yeni bir ölçü birimi olan yeni bir açı ölçümü kavramına ilham verdi. Bu önemli açı ölçüsü “radyan ölçüsü” olarak bilinir ve fiziksel dünyamızda birçok önemli içgörüye yol açar.

the circumference of a circle is slightly more than three times as long as its diameter. the exact ratio is called π.
The circumference of a circle is slightly more than three times as long as its diameter. The exact ratio is called π.
(Image: Kjoonlee/Public domain)

π’nin kendisine gelince, Johann Lambert 1761’de π’nin irrasyonel bir sayı olduğunu gösterdi ve daha sonra 1882’de Ferdinand von Lindemann, π’nin tam sayılarla herhangi bir polinom denkleminin çözümü olmadığını kanıtladı. Bununla birlikte, π ile ilgili birçok soru cevapsız kalmaktadır.

Artık bilgisayarlar sayesinde ve daha iyi anlaşılmış bir armonik ya da fraktal matematik sayesinde sayısının geleneksel değerinin yetersiz olduğunu göstermek için basit ve reddedilmez bir geometrik ispat buldum.

Pi sayısı neden bu kadar önemlidir?
sayısı neden bu kadar önemlidir?

Kavisin altında her zaman, sayısının gerçek değeri diyebileceğimiz daha büyük bir değer veren bir alan kalıyordu ve o da 3.144’tü, bu da şu anlama geliyordu; yaşam sürecimiz içinde, bizler Pi sayısının armonik olmayan değerinden (3.141…Daire-Kare=Gökyüzü-Dünya) yeni bir frekansa dönüşüyorduk ve bu yeni frekans doğru ve bütün bir frekanstı.

Matematiğe bakış açımız sürekli gelişiyor, tıpkı insan şuurunun da sürekli geliştiği gibi; ama asla değişmeyen ebedi ya da Evrensel Hakikatler var ki biz bunlara “Sabit Tasarımlar” adını veriyoruz.

Bunlar bu ya da başka bir gezegen için zamansız ve hakikidir. Şimdiki zamanda veya bundan on bin yıl sonra matematiğin hakikati her zaman sabit kalmalı.

Sayısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

S: Tam ve kesin sayısı nedir?

Pek çok denklem Pi’yi bütünüyle temsil eder, ancak irrasyonel bir sayı olduğu için 3.14159 ile başlayan ondalık gösterimi … en azından hesaplandığında sonsuza kadar devam eder.

S: Pi’yi nasıl hesaplarsınız?

Pi’yi hesaplamanın birçok yolu vardır, ancak standart yöntem, bir dairenin çevresini ip veya bantla ölçmek, çapı bir cetvelle ölçmek ve çevreyi çapa bölmektir. Pi = Çevre / Çap.

S: Pi hiç biter mi?

Pi’nin bitip bitemeyeceği bilinmiyor; şimdiye kadar Pi’nin bittiğini veya sonsuz olduğunu kanıtlayamayan veya çürütemeyen yalnızca teori vardır.

S: Pi’yi kim icat etti?

Teknik olarak kimse Pi’yi icat etmedi. Bir dairenin çevresinin çapına oranı olarak her zaman oradaydı. Eski Sümer’e kadar hesaplandığı biliniyor ve eski Mısır’dan Rhind Papyrus Pi’nin 3.1605 olarak hesaplandığını gösteriyor.