Bilim Günlüğü
Bir insan gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak - Nematodlar

Bir insan gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak – Nematodlar

Bilimsel ismiyle Nematodlar, ipliksi solucan, yuvarlak solucan olarak bilinir, halk arasında genel olarak kurt diye bilinirler.

Bilimsel ismiyle , ipliksi solucan, olarak geçen solucanlar; halk arasında genel olarak kurt diye bilindiği için bu başlık içerisinde öyle ifade edilmiştir.

Mesleğinizi insanlara duyurmak istiyorsanız bu ne demeniz yeterli, nerden biliyorsun diye de sorabilirsiniz.

Nematodlar

Biyoloji olmasaydı, sistematik düzenlemeler, literatür birikimi ve araştırma sahaları olmasaydı; ne olduğunu bilmeden, ne yapacağımızı bilmeden kurt deyip geçecektik. Bir çok insan hala “kurt” deyip geçmektedir. Mesleğinizin gereğini yapın, insanları bilgilendirin!

Bir insan gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak - Nematodlar
Bir insan gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak – Nematodlar

Nema=iplik; Eidos=şekil, biçim demektir. Nematodlar iğ yada iplik şeklinde uzun vücutlu yuvarlak kurtlardır. Serbest yaşayan formları bir kaç milimetre olurken, parazit formlar küçük boylardan metrelerce boya kadar olabilirler.

Nematodlar nerede nasıl yaşarlar?

Nematotların büyük bir kısmı sularda ve toprakta serbest olarak yaşadıkları halde diğer bir kısmı bitkilerde; yumuşakçalarda, Annelidalarda ve omurgalılarda paraziter bir yaşam sürerler.

Evrim teorisi yeniden değerlendirilmeli mi?

Sadece insana ait parazitle yeryüzünde 900 milyona yakın insan enfektedir. Ülkemizde düzenli prevalans oranına sahip yörelerimiz de vardır. Alt yapı olanaklarının yetersiz olduğu, insan dışkısının yiyecek ve içeceklere bulaştığı ortamlarda da büyük bir yaygınlık gösterir. Her yaş grubunda görülmekle beraber 5-9 yaş  grubu okul öncesi ve okul çağı çocuklarda sık görülmektedir.

Nematodların çoğu parazit yaşayanlarda dahil olmak üzere ayrı eşeylidirler. Sadece bir kaçı hermafrodidtir.

Farklı ortamlarda yaşayan nematodların 26.000'den fazla türü bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı tarım, tıp ve veterinerlik açısından önemli olan türlerdir. Buna karşın dünya üzerinde en az 500 000 türünün olduğu tahmin edilmektedir. İnsan ve hayvan paraziti nematodlar çoğunlukla “Helmintoloji” bilim dalı içinde incelenmekte olup, “Nematoloji” bilim dalı ise bitki ve böcek paraziti nematodları incelemektedir. Nematodların yaklaşık % 50'si denizde yaşar. Okyanuslarda yüzlerce metre derinliğe kadar çok sayıda nematod türü tespit edilmiştir. Nematodların % 15'i ise insanın da dâhil olduğu omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazittir. Bitki paraziti olan nematodlar tüm nematodların % 10'luk kısmını, serbest yaşayanlar ise % 25'lik kısmını oluşturur

Erkekler boylarının daha küçük olması ve arka uçlarının karın tarafa doğru kıvrılması ile dişilerden ayrılırlar. Cinsel olgunluğu erişmiş parazitin bıraktığı yumurtalarında dışkıda görülmesi ile tanıya gidilir. Göçeden , antikorların serolojik yöntemlerle saptanması ile tanınır.