Bilim Günlüğü
Embriyonik Kök Hücreler Krizden Sonra Kalbi Yenileyebilir

Embriyonik Kök Hücreler Krizden Sonra Kalbi Yenileyebilir

Araştırmacılar, kalp fonksiyonunu önemli ölçüde geliştirebilen yeni bir kök hücre tipi belirledi.

Icahn Tıp Okulu’ndaki araştırmacılar, Cdx2 hücreleri olarak bilinen, plasentadan köken alan kök hücrelerin, hayvan modellerinde kalp krizlerinden sonra sağlıklı kalp hücrelerini yeniden oluşturabileceğini gösterdi.

MD, Mount Sinai’deki Icahn Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Direktörü Hina Chaudhry, “Bugüne kadar Cdx2 hücrelerinin sadece erken embriyonik gelişimde üretildiği düşünülüyordu. Fakat, daha önceleri başka organların bu hücreleri yeniden üretebileceği düşünülmüyordu.

Yeni bulgular, bu hücrelerin başka organlar tarafından yeniden üretilebileceğini gösterdi. Bu bulgular, kalbin yanı sıra diğer organların rejeneratif tedavisine de kolaylık sağlayabilir. popülasyonuna benzeyen bu hücreler, problemli bir bölgeyi hedefleyebiliyor, dolaşım sistemi yoluyla doğrudan bu hasarlı bölgeye gidebiliyor ve konakçı bağışıklık sistemi tarafından reddedilmeyi önleyebiliyorlar” dedi.

Mount Sinai araştırmacılarından oluşan bu ekip, daha önce karma bir plasental popülasyonunun, hamile dişi farelerin kalplerinin, kalp yetmezliğine yol açabilecek bir sağlık sorunundan sonra iyileşmesine yardımcı olabileceğini keşfetmişti. Bu çalışmada, plasental kök hücrelerin annenin kalbine ve doğrudan kalp hasarının bulunduğu bölgeye göç ettiğini gösterdiler.

Embriyonik Kök Hücreler Krizden Sonra Kalbi Yenileyebilir
Krizden Sonra Kalbi Yenileyebilir

Kök hücreler daha sonra, o bölgeyi tamir etmek için kendilerini çalışan kalp hücreleri olarak programladılar.

Yeni çalışmada, kalp hücrelerinin yenilenmesini, ne tür kök hücrelerinin sağladığının belirlenmesi amaçlandı. Araştırmacılar, önceden tanımlanmış karma popülasyondaki en yaygın tipi olan Cdx2 hücrelerine bakarak başladı ve kalbe plasentadan yardım edenlerin en yüksek yüzdesini (yüzde 40) oluşturduğunu buldu.

Cdx2 hücrelerinin rejeneratif özelliklerini test etmek için, araştırmacılar üç grup erkek farede kalp krizini tetikledi. Bir grup, gebe farenin plasentalarından türetilmiş Cdx2 kültürünü aldı, bir grup Cdx2 ifade etmeyen plasenta hücreleri aldı ve üçüncü grup bir salin kontrolü aldı.

Ekip, kalp krizinden hemen sonra fareleri hücreler veya salinle indükledi. Bu işlemden üç ay sonra, analiz etmek için manyetik rezonans görüntülemeyi kullandı.

Tedavi Amaçlı olarak

Cdx2 indüklenen gruptaki her farenin, kalpte sağlıklı doku rejenerasyonunda önemli iyileşme ve rejenerasyona sahip olduğunu buldular. Üç ay sonra, kök hücreler doğrudan kalp yaralanmasına göç etmiş ve yeni kan damarları ve yeni kardiyomiyositler (çalışan kalp kası hücreleri) oluşturmuştur. Salin içeren ve Cdx2 içermeyen plasenta hücreleri enjekte edilen fareler, kalp yetmezliğine girdi ve kalplerinde yenilenmeye dair bir kanıtı yoktu.

Embriyonik Kök Hücreler

İnsanlar için umut vaat eden bir tedavi olabileceği düşünülen tedavisinin gelişimi kritik öneme sahiptir. Etik kaygılar giderildiğinde, embriyonik kök hücrelerin kullanımı, bu tedavi yönteminin gelişmesini hızlandıracak. Bu tedavi yönteminin en olumlu tarafı ise, plasentaların sınırsız bir kaynak olması..

Sangeetha Vadakke-Madathil, “İnsan kalp hastalığının klinik deneylerinde test edilen başka hiçbir hücre tipinin, petri kaplarında kalp hücrelerinin alıştığını göstermediği için bu sonuçlar bizim için çok şaşırtıcıydı. Ancak, bunlar gerçekleşti ve onları dolaşıma enjekte ettiğimizde tam olarak nereye gideceklerini biliyorlardı “dedi.