Tersi uygulamalarla çalışanının motivasyonunu ve verimini artıran işletmelerin de var olduğunu söylemek lazım. İşletmeler kâr artırma reflekslerini çalışanların sömürülmesi üzerine yoğunlaştırmak yerine daha insancıl yöntemlere yöneltseler zaten kârlılıklarında artış olabilecekken, bu şartlar altında hem çalışan mutsuz edip hem de kârlılıklarını düşürüyorlar. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça