Bilim Günlüğü
Neden hayvanlar bir sürüye katılmayı tercih ederler

Neden hayvanlar bir sürüye katılmayı tercih ederler?

Sürü psikolojisi tabiri 1848’de Amerikan politik sisteminde kullanılmaya başlandı. Peki başlangıcı nasıl oldu, süreç nasıl işledi?

; tabiri 1848'de Amerikan politik sisteminde kullanılmaya başlandı. Dan Rice adında bir palyaço, o zamanlar bando arabası () kullanarak politik turlara katılmıştı.

Neden hayvanlar bir sürüye katılmayı tercih ederler
Neden hayvanlar bir sürüye katılmayı tercih ederler?

Bando arabası coşkulu müziklerle turlara çıkıyor ve “bandoya katıl” sloganıyla insanların dikkatini çekiyordu. Bu sayede elde ettiği popülerliğinden dolayı, seçimlerde büyük bir başarı kazanmıştır. Bu yüzden İngilizce “” () olarak tabir edilir.

Psikoloji bilimine göre sürü psikolojisi; bir yığın kurallar ve koşullar dizisiyle temellenmiş belirli inançların, bir grup, topluluk, ülke vs.'nin insanları arasında yayılmasına verilen addır.

Toplum bir denizdir, bu denize birçok farklı ırmak akar. Bu ırmaklar yani küçük ve birbirinden farklı kitlelerin, toplulukların her birinin kendi kural ve iç yasaları vardır. Ama hepsinde ortak olan bir şey vardır ki, o da bireyin özgün ruhunun kaybolmasıdır. Bu topluluktaki kişi, artık kitleyle beraber her şeyi yapmakta ve kendi özgün kişiliğini yok edemese de, bir süreliğine de olsa onu yok saymaktadır. Bu kitle ırmağı, onu toplum denizine dökecektir.

Topluluk kural ve görünmez yasalarına birey tamamıyla ve çoğu zaman da sorgulaması istenmeden uymalıdır. Yani sürü psikolojisi işte bu noktada devreye girecek ve bireyin, kitlenin küçük bir parçası olarak kolektif bilince uymasını sağlayacaktır.

Özellikle Orta Doğu gibi tarikatçı ve cemaatçi bir geleneğin bulunduğu ve dinin etkisinin toplumsal hayatı şekillendirmeye çalıştığı toplumlarda, sürü psikolojisi de üst boyutlardadır. Çünkü ortada bir özgür birey ve sivil bir toplum dahi yoktur. Bu koşullarda kişi, kendisini tamamen içinde bulunduğu kitleye ve sürü psikolojisine terk edecektir.